ห่มผ้าไตรหลวงพ่อโต วัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี

Visitors: 34,016