Carabiner

 

                                

คอนเน็กเตอร์หรือคาราไบเนอร์

เป็นอุปกรณ์สำหรับการทำงานที่สูงใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายคนทำงาน

Visitors: 34,016