งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต

 

         การซ่อมพื้นคอนกรีตที่เสียหาย


1.การเตรียมพื้นผิวของพื้นยริเวณที่เกิดความเสียหาย
- ใช้เครื่องกรีตเป็นแนวให้รอบขอบเขตแผล
- สกัดเนื้อคอนกรีตที่เสียหายออกจนถึงเนื้อคอนกรีตดี
- ทำความสะอาดผิวคอนกรีตที่สกัด
2. ทาน้ำยาประสานคอนกรีต (ทิ้งไว้ประมาน 10-15นาที)
3. เทปูน LANKO 701
4. บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 3 วัน ค่อยเปิดใช้งาน

Visitors: 33,986