ประวัติของทีมงานบุญสูง

 
 

องค์กร บริษัท เทพ เอ็น พี ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน 
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย นาย นิธิศ ไชยปรีชา

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2546 ได้ดำเนินการ เริ่มจากงานความสะอาดเล็กๆๆ จนถึงปัจจุบัน

ปี 2556 ได้ดำเนินการนำระบบ Safety อุปกรณ์ และ เชือกโรยตัว และมีการอบรมพนักงานจนได้รับใบ เซอร์ทิฟิเคทจากเมืองนอก เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายความปลอดภัยกำหนด

ทีมงานบุญสูงผ่านมาตรฐาน การอบรมงานอับอากาศ พร้อมใบรับรองเรียบร้อย

งานทำความสะอาดอาคารสูง งานทาสี งานซีลกระจก อลูมิเนียม งานซีลแลนท์ผนังร้าว งานอับอากาศ

 

 

Visitors: 34,016