งานเช็ดกระจก Hilton Sukhumvit Bangkok

 

หจก.เทพ เอ็น พี ได้รับความไว้วางใจจากโรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok
ให้เข้ามาทำความสะอาดของกระจกภายนอกอาคารที่มีคราบฝังแน่น เพื่อป้องกันการเกิด Water Scale

Visitors: 33,985